Skip to main content

2024-03-26 - EGZAMIN STACJONARNY

EGZAMIN STACJONARNY - 2024.03.26 od godz. 13:30.
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.

Więcej informacji i zapisy w biurze SEP:

(22) 827-38-46 EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA, WAŻNE:

W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

Zapraszamy na egzaminy z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem egzaminacyjnym w zakesie egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

INFORMACJE O EGZAMINACH

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP - 00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 140.

Biuro czynne poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00.

Tel: 22 827-38-46  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1392)

CENA EGZAMINU  2024r.

Zgodnie z § 14 ust 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Cena egzaminu od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku będzie wynosić 424,20 zł, a od 1.07.2024 do 31.12.2024 roku będzie wynosić 430zł.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1.01. najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1.07. - 4300 zł. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2023, poz. 1893). W związku z tym cena egzaminu kwalifikacyjnego wyniesie odpowiednio: 424,20 zł i 430 zł.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Uwaga!

W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

2024-04-23 - EGZAMIN STACJONARNY

EGZAMIN STACJONARNY - 2024.04.23 od godz. 13:30.00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5. Więcej informacji i zapisy w biurze SEP: (22) 827-38-46 EMAIL: biuro@sep....
Masz pytania, chcesz zapisać się na egzamin lub skorzystać z naszych usług?