Skip to main content

SEP jako organizacja

Data 9 czerwca 1919 roku otwiera historię Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP.
Na zjeździe który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku zapadła uchwała o utworzeniu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. 5 stycznia 1929  nastąpiła zmiana nazwy SEP na STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, tego dnia Komisariat Rządu m.st. Warszawy zatwierdził nowy statut SEP i zmianę nazwy.

Na zjeździe 7-9 czerwca 1919 rok, jako założycielskie do SEP przystąpiły koła: warszawskie, poznańskie, lwowskie, krakowskie, łódzkie i sosnowieckie. Pierwszym Prezesem został wybrany profesor Mieczysław Pożaryski. W skład tymczasowego Zarządu weszli: Kazimierz Drewnowski, Ksawery Gnoiński, Roman Podoski Kazimierz Szpotański, Józef Tomicki, Gabriel Sokolnicki 
i Stanisław Bieliński. 

Przyjęcie nazwy STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH i zatwiedzenie statutu przez Komisariat Rządu m.st. Warszawy, nastąpiło w wyniku połączenia się w 1928 roku Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich. Kolejnym etapem procesu integracji służącym zbudowaniu prestiżu i zjednoczeniu elektryków, było połączenie ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich (w 1939 roku), 
tym razem bez zmiany nazwy, kończąc proces integracji elektryków w jednym STOWARZYSZENIU ELEKTRYKÓW POLSKICH które istnieje do dziś.

Z powołaniem do życia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich wiążą się bezpośrednio trzy zdarzenia:

  • uchwała podjęta na zjeździe elektryków w Krakowie w dn. 12-16 września 1912 roku podkreślająca konieczność powołania do życia ogólnopolskiej organizacji elektryków;

  • zebranie kierowników elektrowni małopolskich, które odbyło się 4 stycznia 1919 roku i potwierdziło potrzebę utworzenia ogólnopolskiej organizacji;

  • uchwała podjęta 7 kwietnia 1919 roku przez uczestników zebrania Koła Elektrotechników w Warszawie o terminie zjazdu.

Obecnie SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich posiada 50 Oddziałów i tysiące członków w całej Polsce.
Pod tym linkiem dostępna jest strona internetowa ZG SEP --> link do strony www.sep.com.pl

mapa

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH  
1) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bialsko-Podlaski  
2) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki  
3) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski  
4) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski  
5) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Chełmski  
6) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Ciechanowski  
7) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Częstochowski  
8) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Elbląski  
9) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdański  
10) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gliwicki  
11) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski  
12) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Jeleniogórski  
13) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kaliski  
14) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki  
15) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koniński  
16) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński  
17) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski  
18) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krośnieński  
19) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Legnicki  
20) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lubelski  
21) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łomżyński  
22) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki  
23) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Nowohucki  
24) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński  
25) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Opolski  
26) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Ostrołęcki  
27) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski  
28) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Piotrkowski  
29) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Płocki  
30) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański  
31) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Przemyski  
32) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski  
33) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski  
34) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Siedlecki  
35) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Sieradzki  
36) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Skierniewicki  
37) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Słupski  
38) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Suwalski  
39) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczeciński  
40) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski  
41) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnowski  
42) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Toruński  
43) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wałbrzyski  
44) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego  
45) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział EIT w Warszawie  
46) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Włocławski  
47) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski  
48) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Zagłębia Węglowego  
49) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Zamojski  
50) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Zielonogórski  
 
Masz pytania, chcesz zapisać się na egzamin lub skorzystać z naszych usług?