Skip to main content

Informacje o szkoleniach

Komisja Szkoleniowa i Komisje Egzaminacyjne Oddziału Warszawskiego SEP organizują cyklicznie:

  • Szkolenia przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji i Dozoru instalacji i urządzeń elektroenergetycznych - na zlecenia instytucji, oraz wg zgłoszeń indywidualnych.
  • Egzaminy kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji i Dozoru instalacji i urządzeń elektroenergetycznych - na zlecenia instytucji, oraz wg zgłoszeń indywidualnych.

Szkolenia SEP Warszawa

Egzaminy SEP Warszawa

Szkolenia SEP

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
  • Grupa 2 – cieplna,
  • Grupa 3 – gazowa.

Terminy szkoleń

2024-04-23 - Szkolenie i egzamin SEP - stacjonarny

Zapraszamy na szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Jesteśmy wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych upra...
Masz pytania, chcesz zapisać się na egzamin lub skorzystać z naszych usług?