Zapraszamy na szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych, dozorem nad eksploatacją i pomiarami elektrycznymi.  

WTOREK 20 kwietnia - godzina 9:30

SZKOLENIE podstawowe - eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
- obsługi,
- konserwacji,
- remontów,
- montażu.

2. Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt 2..

ŚRODA 21 kwietnia- godzina 9:30 

SZKOLENIE  - eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie:
- podstaw prac kontrolno – pomiarowych,
- dozoru nad eksploatacją (D) - podstawy.

Szkolenie samodzielne lub jako rozszerzenie szkolenia o podstawy prac kontrolno – pomiarowych
oraz zagadnienia dotyczące dozoru (D) - podstawy.

2. Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2..

KOSZT SZKOLENIA: JEDEN DZIEŃ      420 zł brutto
                                            DWA DNI              670 zł brutto (PROMOCJA)

CZWARTEK 22 kwietnia EGZAMINY (SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI) D i E od godziny 9:30

Cena egzaminu 280 zł.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

Wnioski egzaminacyjne do pobrania: 
https://sep.warszawa.pl/pliki/egzaminy-materialy/wnioski-egzaminacyjne/elektryczne-grupa-1