W najbliższy wtorek 4 sierpnia od godziny 11:00, rozpocznie się SZKOLENIE dla elektryków (grupa 1). 
Po szkoleniu, od godziny ok. 15:30 rozpocznie się EGZAMIN kwalifikacyjny na stanowiskach Dozoru (D) i Eksploatacji (E).

Szkolenie ugruntowuje wiedzę, przygotowując do egzaminu na kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E).

Szkolenie dla osób które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły już ważność.
W szkoleniu mogą uczestniczyć także osoby, które posiadają już wiedzę, chcą ją uzupełnić i przystąpić do egzaminu.

KOSZT SZKOLENIA:

01Koszt szkolenia to: 400 zł od osoby.

KOSZT EGZAMINU:

2aKoszt sprawdzenia kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI (świadectwo E) to 260 zł.

LUB

2bKoszt sprawdzenia kwalifikacji na stanowisku DOZORU (świadectwo D) to 260 zł.

Wpłaty na rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa. Informacje udzielane w biurze Oddziału: https://sep.warszawa.pl/kontakt

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

  • Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice).

Zapewniamy środki dezynfekcji i rękawice z tworzywa sztucznego.
Ewentulny (awaryjny) zakup masek, rękawiczek gumowych i/lub przyłbic możliwy do dokonania na miejscu.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
W przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o wybranie innego terminu.