Terminy egzaminów w lipcu: 1, 15, 30.
Terminy egzaminów w sierpniu: 3, 19, 28.
Terminy egzaminów we wrześniu: 1, 2, 7, 18, 23.
Terminy egzaminów w październiku: 2, 5, 7, 14, 23, 28.
Terminy egzaminów w listopadzie: 4, 6, 18, 23, 27.
Terminy egzaminów w grudniu: 2, 4, 7, 8, 10, 18, 28.