Terminy egzaminów w czerwcu: 3, 5,10, 17, 19, 24, 26, 30.
Terminy egzaminów w lipcu: 1, 3, 10, 15, 17, 22, 24, 30.
Terminy egzaminów w sierpniu: 3, 7, 12, 14, 19, 21, 28.
Terminy egzaminów we wrześniu: 1, 2, 4, 7, 11, 16, 18, 23, 25.
Terminy egzaminów w październiku: 2, 5, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30.
Terminy egzaminów w listopadzie: 4, 6, 18, 20, 23, 25, 27.
Terminy egzaminów w grudniu: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18.