II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ - Podsumowanie
"Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku."

Przez cały rok 2015 trwało opracowanie wniosków z Kongresu i przygotowanie Raportu, obejmującego problemy: bezpieczeństwa energetycznego dla pokoleń; wytwarzania energii – diagnoza i terapia; magazynowania energii elektrycznej – studium efektywności i niezawodności; przesyłu i dystrybucji energii - potrzeby, progi i bariery; nowego porządku prawnego dla przyspieszenia rozwoju i modernizacji energetyki; nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności elektryki.

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

 

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ - Podsumowanie
"Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku."

Przez cały rok 2015 trwało opracowanie wniosków z Kongresu i przygotowanie Raportu, obejmującego problemy: bezpieczeństwa energetycznego dla pokoleń; wytwarzania energii – diagnoza i terapia; magazynowania energii elektrycznej – studium efektywności i niezawodności; przesyłu i dystrybucji energii - potrzeby, progi i bariery; nowego porządku prawnego dla przyspieszenia rozwoju i modernizacji energetyki; nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności elektryki.

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

 II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ jest po 5 latach najobszerniejszym przeglądem stanu i kierunków rozwoju szeroko rozumianej elektryki. Jest on organizowany w szczególnej chwili, gdy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe i najstarsze stowarzyszenie inżynierskie w naszym Kraju, świętuje swoje 95 lecie. Podejmując prace nad systemowo spójnym spojrzeniem na elektrykę, jako kluczową dla przyszłości Polski dziedzinę nauki i techniki, liczymy na wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Biura Bezpieczeństwa Narodowego a także Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wielu instytucji i środowisk, dla których tematyka II Kongresu Elektryki Polskiej jest obszarem codziennej aktywności. Liczymy również na wsparcie i zaangażowanie ze strony wybitnych przedstawicieli naszego Parlamentu, Rządu i Samorządów zainteresowanych tematyką II Kongresu. Zapraszamy do dyskusji i liczymy na ich aktywny udział oraz wsparcie osobiste i instytucjonalne dla unikalnego dzieła podejmowanego przez II Kongres Elektryki Polskiej.


Organizator:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Współorganizatorzy
Politechnika Warszawska
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Wojskowa Akademia Techniczna
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący: Paweł Sławiński
Wiceprzewodniczący: Aleksandra Kopycińska
Sekretarz: Jerzy Szczurowski

Więcej informacji http://kongres-sep.pl/