III Kongres Elektryki Polskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w roku Jubileuszu 100-rocznicy powstania SEP pod hasłem:
Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.
2-3 kwietnia 2019 r.
Kongres zorganizowane w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie, gdzie wcześniej zlokalizowany był Pałac Kronenberga.
W latach trzydziestych ubiegłego stulecia był on siedzibą Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Kongres rozpoczął się od przemówienia Prezesa SEP Piotra Szymczaka i Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Praca Kongresu zorganizowano na sesjach plenarnych, w pięciu sekcjach problemowych:

  • Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
  • Inżynieria elektryczna w transporcie;
  • Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
  • Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
  • Historia elektryki i SEP.

 

KEP (1)
KEP (2)
KEP (3)
KEP (4)
KEP (5)
KEP (6)
KEP (7)
KEP (8)
KEP (9)