Oddział Warszawski SEP i Komitet Energetyki Jądrowej SEP zaprasza na konferencję naukowo techniczną pod hasłem wiodącym

„Wielki powrót energetyki jądrowej”

  

   Konferencja odbędzie się w Politechnice Warszawskiej - Budynek Starej Kotłowni, sala nr 4 w dniu 21 listopada 2023 r. Początek wydarzenia o godz. 17:00.

Współorganizatorami konferencji są:

Oddział Warszawski SEP im. Kazimierza Szpotańskiego; 

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN);

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN);

Centralne Kolegium Sekcji Energetyki SEP;

Komitet Gospodarki Energetycznej FSNT NOT.

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI: 

Powitanie Gości - Jacek Nowicki, Przewodniczący KEJ SEP, Andrzej Englert - Prezes Oddziału Warszawskiego SEP, Miłosława Bożentowicz - Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP i Przewodnicząca CK Sekcji Energetyki SEP, Wojciech Urbański - Prodziekan Wydziału Elektrycznego PW i Wiceprezes OW SEP. 

# Referat 1: prof. dr hab. Krzysztof KOZAK, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, EMISJE SUBSTANCJI RADIOAKTYWNYCH W TRAKCIE PRACY ELEKTROWNI JĄDROWEJ - LIMITY, POZIOMY, SYSTEMY KONTROLI.

# Referat 2:. prof. dr hab. inż. Konrad ŚWIRSKI, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,  PROBLEMY ENERGETYKI JĄDROWEJ I JAK JE ELIMINOWAĆ.

# Referat 3: dr inż. Przemysław ŻYDAK, Sotis Advisors, ZAGADNIENIA LOKALIZACYJNE ELEKTROWNI JĄDROWYCH W ASPEKCIE DUŻYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH I SMR-ów. 

#Referat 4: dr inż. Piotr MAZGAJ, Departament Energii Jądrowej, KGHM Polska Miedź SA, PROJEKT REAKTORA PRZEDSIĘBIORSTWA NUSCALE W ŚWIETLE OGÓLNEJ OPINII PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI.

Na każdy z referatów przewidujemy ok. 45 minut. 
Po każdym referacie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi. 
Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na poczęstunek połączony networkingiem / spotkaniem koleżeńskim. Planowane zakończenie ok. g. 20:30.

Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny. Jest możliwość uczestnictwa zdalnego - FORMULARZ DO ZDALNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI.

                                                                                                                                                                           dr inż. Jacek Nowicki

                                                                                                                                                                           Przewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP