Konferencja pt. „Transformacja Innowacyjności”.

Filmowa relacja z Konferencji pt. Transformacja Innowacyjności – 100 lat od założenia Fabryki Szpotańskiego, 23 listopad 2018 roku.

RELACJA

 

Konferencja odbyła się w dniu 2018-11-23 w SWPS UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNOSPOŁECZNYM (Uniwersytet SWPS). Uniwersytet znajduje się na terenie byłej Fabryki Kazimierza Szpotańskiego na Kamionku. Inspiracją dla zorganizowania konferencji była 100 rocznica założenia Fabryki Aparatów Elektrycznych przez Kazimierza Szpotańskiego, a organizatorem było Centrum Innowacyjności Uniwersytetu, przy współpracy z Komisją Historyczną OW SEP.

W konferencji uczestniczyli pracownicy i studenci Uniwersytetu, przedstawiciele władz miasta i lokalnego samorządu, przedstawiciele firm współpracujących z Uniwersytetem, członkowie OW SEP z Miłosławą Kujszczyk- Bożentowicz – członkiem ZG SEP. Rodzinę K. Szpotańskiego reprezentowała jego wnuczka Beata Szpotańska- Wróblewska, córka Jacka Szpotańskiego. W konferencji uczestniczyła też liczna grupa (18 osób) byłych pracowników ZWAR.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Roman Cieślak - rektor Uniwersytetu, a referat programowy przedstawił dr Konrad Maj – kierownik Centrum Innowacyjności Uniwersytetu.

Konferencja dotyczyła przede wszystkim wybranych zagadnień z zakresu innowacyjności. W poszczególnych prezentacjach podkreślano działalność Kazimierza Szpotańskiego w aspekcie innowacyjności w tworzeniu nowej technologii, zarządzaniu fabryką i działalności społecznej, ze szczególnym odniesieniem do czasów współczesnych. Przedstawiono 17 prezentacji i odbyły się dwa panele dyskusyjne. W kilku prezentacjach cytowane były znane nam słowa Kazimierza Szpotańskiego „ Wiemy wszyscy, że wzmożona elektryfikacja oznacza dobrobyt, rozkwit cywilizacji i potęgę obronności. Energia elektryczna pomnaża i wyzwala energię ludzką”.

Referaty przedstawili również przedstawiciele naszego środowiska Beata Szpotańska-Wróblewska (wnuczka K. Szpotańskiego i Zbigniew Filinger (KH OW SEP).

Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów, dokumentów i zdjęć , obrazujących historię Fabryki Szpotańskiego.

Przedstawiono ich ponad 100, zebranych ze stałej wystawy mieszczącej się w budynku głównym Uniwersytetu, z wystawy zorganizowanej dla uczczenia WZD w Szczecinie, ze zbiorów Jacka Szpotańskiego i Zbigniewa Filingera.