W dniu 29 listopada odbyła się cykliczna konferencja pt."Transformator Innowacyjności" organizowana przez Uniwersytet SWPS, którego siedzibą jest dawna fabryka Kazimierza Szpotańskiego na Kamionku.
Konferencja była dedykowana tematowi AI - Sztucznej Inteligencji. Szkoła ceni sobie bardzo tradycję, jaką stanowi historia powstania fabryki i jej założyciela.Jak co roku jednym z prelegemtów był kol. Zbigniew Filinger, jego prezentacja w załączeniu.
Informacja o konferencji na stronie www.swps.pl.

 

PREZENTACJA