Minęło 100 lat od założenia fabryki Szpotańskiego.
15 listopada mija sto lat od dnia, kiedy Kazimierz Szpotański uruchomił fabrykę aparatów elektrycznych. Na początku mieściła się w budynku mieszkalnym na ulicy Mirkowskiej.

W 1921 r. została przeniesiona do samotnego budynku na działce przy ul Kałuszyńskiej 4. Fabryka szybko była rozbudowywana, w 1939 r. miała już 7 budynków produkcyjnych, co więcej od 1938 r. został uruchomiony nowy oddział w 3 dużych halach w Międzylesiu koło Warszawy.

 

Hale te zostały wybudowane na początku XX w., pierwsza w 1900 roku, a K. Szpotański był już czwartym ich właścicielem.

Fabryka produkował aparaty elektryczne, tak potrzebne dla celów elektryfikacji w Niepodległej Polsce. Dotąd aparaty te, w przeważającej ilości były sprowadzane z zagranicy.

W 1938 r. produkty z fabryki pokrywały blisko 50% krajowego zapotrzebowania.

Oczywiście wszystkich nie sposób wymienić, ale te najciekawsze to:
- wyłączniki pełnoolejowe napowietrzne na napięcie 35 kV, stosowane w liniach przesyłowych;
- liczniki energii elektrycznej, w 1938 r. pokrywały 90% krajowego zapotrzebowania;
- wyłączniki powietrzne na napięcie 6 kV, po raz pierwszy, były zainstalowane w Elektrowni Gdynia;
- aparaty rentgenowskie, które na Wystawie Szpitalnictwa w 1938 r. otrzymały Złoty Medal.

Fabryka miała dwa biura projektowe. Pierwsze na Kamionku, drugie w Międzylesiu. Dzięki temu dość szybko były opracowywane nowe technologie produkcji. W biurach tych powstawały również projekty nowych, polskich urządzeń, wcześniej produkowanych na podstawie licencji zagranicznych, zakupionych przez fabrykę.
Kazimierz Szpotański był dyrektorem naczelnym fabryki również w latach 1945-47, po upaństwowieniu fabryki, kiedy nazywała się Pierwsza Państwowa Fabryka Aparatów Elektrycznych dawniej K. Szpotański i Spółka S.A. Został zwolniony, jako że był przed wojną kapitalistą.
Fabryka produkowała, również na licencji francuskiej, wyłączniki małoolejowe najwyższych napięć – 150 kV. Były zainstalowane na linii przesyłowej Elektrownia Wodna Rożnów – Warszawa. Linia ta była pierwszym połączeniem Warszawskiego Systemu Energetycznego z elektrowniami będącymi poza aglomeracją warszawską. W tych wyłącznikach, od początku, wprowadzono wiele polskiej myśli technicznej, a były to przekładniki prądowe i napięciowe, izolatory, konstrukcja wsporcza.
Z tymi wyłącznika wiąże się szczególna uwaga. Fabryka Szpotańskiego, jako pierwsza w Polsce rozpoczęła produkcję wyłączników najwyższych napięć. Po wojnie, do dzisiaj, żadna polska fabryka, nie opracowała technologii produkcji polskich wyłączników najwyższych napięć. Wszystkie, jeżeli były produkowane, to na licencji zagranicznej i nie były w Polsce modernizowane.