8 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5, sala A odbyło się tradycyjne SPOTKANIE NOWOROCZNE Działaczy, Przyjaciół oraz Sympatyków SEP w stulecie działalności.

W uroczystości, którą prowadziła znana artystka Laura Łącz, wzięli udział m.in. Tadeusz Skobel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Barbara Jończyk – Prezes Klubu Integracji Europejskiej, Marcin Zamoyski – Przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej, a także władze NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny na czele
i SEP z prezesem Piotrem Szymczakiem, a także członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

Tegoroczne spotkanie połączone było z GALĄ WRĘCZENIA nagród pierwszej edycji konkursu Elektrolaur Mazowsza.

FOTO-GALERIA