Niewiele organizacji społecznych w Polsce może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez cały okres stulecia ...

PORZĄDEK OBRAD 

XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP
z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP

7.06.2019 r., MAŁA AULA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

  • 8.00-10.00 Rejestracja delegatów i gości
  • 10.00-10.45 – OTWARCIE XXXIX NWZD SEP

Wystąpienie Piotra Szymczaka – Prezesa SEP
Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz wybór organów roboczych Zjazdu
Wystąpienie Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia SEP
Wystąpienie Jana Szmidta – Rektora PW, Wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia SEP
Stwierdzenie prawomocności obrad

  • 10.45-11.45 – SESJA JUBILEUSZOWA POŚWIĘCONA 100-LECIU SEP

Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski – „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”
Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański – „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”
Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk – „Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”
Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski – „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki"
Wystąpienia Gości

  • 11.45-12.15 – PRZERWA KAWOWA
  • 12.15-12.45 – WYBÓR CZŁONKÓW HONOROWYCH SEP

Przedstawienie kandydatów
Głosowanie
Wręczenie nominacji

  • 12.45-13.15 – WRĘCZENIE MEDALI 100-LECIA SEP I ODZNAK SEP
  • 13.15-13.30 – ZAKOŃCZENIE

Przyjęcie uchwał
Zamknięcie obrad