OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 10 sierpnia 2016 r. udzielił prawa ochronnego na zgłoszony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie znak towarowy „Uprawnienia SEP”, któremu nadał nr Z-448677.
Zgodnie z art. 153. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r Prawo własności przemysłowej ...


OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 10 sierpnia 2016 r. udzielił prawa ochronnego na zgłoszony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie znak towarowy „Uprawnienia SEP”, któremu nadał nr Z-448677.
Zgodnie z art. 153. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r Prawo własności przemysłowej – (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz 1410 z późniejszymi zmianami) Stowarzyszenie Elektryków Polskich nabyło prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to uprawnienie do wyłącznego posługiwania się sformułowaniem „uprawnienia SEP” przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz jego jednostki organizacyjne. Wszystkie inne podmioty (np. firmy szkoleniowe, inne stowarzyszenia 
i fundacje) mogą posługiwać się takim sformułowaniem po udzieleniu pisemnej zgody przez ZG SEP.
Każde samowolne użycie tego określenia będzie naruszeniem prawa.
Wobec powyższego zwracamy się do wszystkich członków SEP o zgłaszanie
do Biura SEP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wszelkich przypadków wykorzystania określenia, będącego od 10 sierpnia 2016 r. zarejestrowanym znakiem towarowym i naszą wspólnym dobrem. 

Jednocześnie przypominam, że niezależnie od ochrony określenia „uprawnienia SEP”
ochronie podlega nasz znak słowno-graficzny (logo):

LOGO SEP

pod numerem R.207800.


Z poważaniem,

(-) Aleksandra Konklewska, pełnomocnik ZG SEP ds. Ochrony Własności Przemysłowej