Już wkrótce konferencja OPE’15 "Optymalizacja w Elektroenergetyce".

7 października 2015 r. w siedzibie PSE SA w Konstancinie-Jeziornie ul. Warszawska 165 odbędzie się organizowana przez Oddział Warszawski SEP im. Kazimierza Szpotańskiego Konferencja OPE'15 "- Optymalizacja w Elektroenergetyce".

7 października 2015 r. w siedzibie PSE SA w Konstancinie-Jeziornie ul. Warszawska 165 odbędzie się organizowana przez Oddział Warszawski SEP im. Kazimierza Szpotańskiego Konferencja OPE'15 "- Optymalizacja w Elektroenergetyce".

Konferencja organizowana jest w celu wymiany poglądów i doświadczeń w 5-ciu grupach tematycznych:

  1. "Optymalizacja pracy KSE w warunkach rozwoju rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem OZE",
  2. "Metody optymalizacyjne w zakresie eksploatacji elektrownii elektrociepłowni",
  3. "Metody optymalizacyjne w procesach zarządzania siecią przesyłową i dystrybucyjną",
  4. "Optymalizacja rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej i mikrogeneracji”,
  5. "Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej przez odbiorców. Problemy efektywności energetycznej".

Materiały konferencyjne zawierające 19 referatów wygłoszonych podczas Konferencji, zostaną wydrukowane w specjalnej książce OPE’15.

Zgłoszenie udziału w Konferencji OPE’15 należy przesłać na adres Sekretariatu Konferencji do 28 sierpnia 2015 r. w postaci wypełnionej Karty Zgłoszenia. Plik dostępny do pobrania tutaj.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy.