Koło 536 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na zebranie ogólne połączone z prezentacją: "„Projekt i realizacja oświetlenia wewnętrznego w kaplicy Kalwarii i w
kaplicy Znalezienia Krzyża św. w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie w 2018 r".  Prelegentem jest mgr inż. Barbara Brzeska, członek OW SEP.

Zebranie odbędzie się w dniu 20.02.2019 o godz. 17:00 w Technikum nr 7 im. inż. S. Wysockiego (d.„Kolejówce”) ul. Szczęśliwicka 56 wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich od wielu lat  współpracuje ze szkołą.

Po prezentacji nastąpi omówienie spraw bieżących Koła nr 536 OWSEP.

Więcej informacji o Kole 536 https://536.sep.warszawa.pl