Koło 536 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na zebranie ogólne połączone ze szkoleniem: "Projektowanie instalacji odgromowych zewnętrznych według obowiązującej serii norm PN-EN 62305 z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Elko-Bis CAD".
Prelegentem będzie Pan Tadeusz Masłowski z firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .
Zebranie odbędzie się w dniu 16.01.2018 o godz. 17:00 w Technikum nr 7 im. inż. S. Wysockiego (d.„Kolejówce”) ul. Szczęśliwicka 56 wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich od wielu lat  współpracuje ze szkołą.

Plan szkolenia.

Szkolenie pt: „Projektowania instalacji odgromowych zewnętrznych według obowiązującej serii norm PN-EN 62305 z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Elko-Bis CAD "- prelegent Pan Tadeusz Masłowski z firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .

  1. Prezentacja firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .
  2. Obowiązujące przepisy i niebezpieczeństwa w interpretacji ustawy o normalizacji.
  3. Elementy instalacji odgromowej na przykładzie małych i dużych obiektów.
  4. Techniki wymiarowania stref ochronnych.
  5. Odstępy izolacyjne, problemy z ich zachowaniem w obiektach budowlanych.
  6. Omówienie ciekawych nowatorskich elementów do budowy instalacji odgromowych.
  7. Przykład projektowania instalacji odgromowej w programie Elko-Bis CAD.
  8. Dyskusja.

Po szkoleniu nastąpi omówienie spraw bieżących Koła nr 536 OWSEP.
Więcej informacji o Kole 536 https://536.sep.warszawa.pl