W dniu 20.10.2015r. odbyło się rozszerzone zebranie Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przybyli na nie Zaproszeni Prezesi Kół oraz kol. Prezes SEP, Piotr Szymczak. Prezes podziękował za zaproszenie i przystąpił do omawiania aktualnych prac ZG oraz zmian, które zaszły ...

W dniu 20.10.2015r. odbyło się rozszerzone zebranie Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przybyli na nie Zaproszeni Prezesi Kół oraz kol. Prezes SEP, Piotr Szymczak. Prezes podziękował za zaproszenie i przystąpił do omawiania aktualnych prac ZG oraz zmian, które zaszły  od początku kadencji.

  zebranie OW SEP

Dyskutowano także ważne dla SEPu, jako organizacji, m. in. planowaną zmianę ustawy o stowarzyszeniach i jej skutkach dla dużych organizacji technicznych. Poruszane były także sprawy gospodarcze, m. in. sprawy KRSów Oddziałów oraz modeli działalności stowarzyszeń.
Niebawem będą obchody 100-lecia Stowarzyszenia.

Kol Prezes zaapelował do Odziału Warszawskiego, jako Oddziału Założycielskiego SEP. o wzięcie udziału w przygotowaniach i organizacji imprezy.
W dyskusji wzięli udział delegaci kół działających w OW. Przedyskutowano wewnętrzne sprawy organizacji w zakresie gospodarczym, oraz kwestię średniej wieku Członków w Oddziale. Kol Prezes zaapelował o jej obniżenie, tym bardziej, że na terenie Warszawy działa PW i WAT. Studenci tych uczelni powinni zostać szerzej włączeni do prac Oddziału.