W dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie PGE  SA w Warszawie przy ul. Mysiej 2 odbyło się seminarium zorganizowane przez Oddział Warszawski SEP, Kolegium Sekcji Energetyki OW SEP i Koło SEP nr 206 przy PGE SA.

Tematami przewodnimi były:

  • LINIE KABLOWE - 110 kV W WARSZAWIE – referent dr Janusz Jakubowski,
  • LINIA 750 kV – POLSKA – UKRAINA – mgr inż. referent Jerzy Dąbrowski.

Dziękujemy przybyłym i zachęcamy do uczestnictwa w innych wydarzeniach organizowanych przez Oddział Warszawski SEP.

 

0
2
6
8
10
11
12