INFORMUJEMY

Od 2 do 13 sierpnia pracujemy zdalnie.
Kontakt z nami poprzez email. Przepraszamy za ewentualną zwłokę w korespondencji. 

BIURO: b i u r o@ s e p. w a r s z a w a.p l 

KSIĘGOWOŚĆ: k s i e g o w o s c @ s e p .w a r s z a w a.p l 

Przepraszamy za utrudnienia.
Zespół SEP WARSZAWA