Sekcja Energetyki wraz z Komisją Współpracy Technicznej Odziału Warszawskiego SEP zorganizowała w dniu 19 maja 2016 r. autokarowy wyjazd w do nowo wybudowanej stacji systemowej 400 kV w Stanisławowie.
Stacja 400 kV Stanisławów jest zlokalizowana w obrębie granic administracyjnych gminy Stanisławów, przy drodze krajowej nr 50. Pełni funkcję stacji systemowej.

Stacja elektroenergetyczna 400 kV Stanisławów jest nową napowietrzną stacją -wybudowaną w ramach projektu „Budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa”. ..


Sekcja Energetyki wraz z Komisją Współpracy Technicznej Odziału Warszawskiego SEP zorganizowała w dniu 19 maja 2016 r. autokarowy wyjazd w do nowo wybudowanej stacji systemowej 400 kV w Stanisławowie.
Stacja 400 kV Stanisławów jest zlokalizowana w obrębie granic administracyjnych gminy Stanisławów, przy drodze krajowej nr 50. Pełni funkcję stacji systemowej.

Stacja elektroenergetyczna 400 kV Stanisławów jest nową napowietrzną stacją -wybudowaną w ramach projektu „Budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa”.
Stacja ta stanowi nowy węzeł o znaczeniu systemowym, łącząc nowo wybudowaną linię 400 kV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów z istniejącą linią 400 kV Miłosna – Narew.
W przyszłości, po wybudowaniu nowej linii 400 kV, stacja Stanisławów zostanie połączona ze stacją 400/220/110 kV Ostrołęka.

Pogoda dopisała, więc wycieczka techniczna na Stację 400 kV Stanisławów w dniu 19.05.2016 r. była tym bardziej udana.

SEP Uczestnicy wycieczki trakcie wspólnego zdjęcia,

napięcie rosło, a urządzenia (wspomagające) stacji wzbudziły duże zainteresowanie zwiedzających,

SEP

Panie przewodniku, jesteśmy na moście, czy to już ten most elektroenergetyczny Polska – Litwa?

SEP

Chyba to jednak nie jest ten most, ale spotkaliśmy też miejscowego "eksperta".

SEP

Okazało się więc,  że stacja jest przyjazna dla środowiska.

Wszyscy będziemy miło to wspominać.