ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA I EGZAMINY ON-LINE.

WTOREK 14 GRUDNIA - od godziny 9:00,

SZKOLENIE  - eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu E z zakresu: 
obsługi, konserwacji, remontów, montażu.

CENA SZKOLENIA: 420 zł brutto za osobę

ŚRODA 15 GRUDNIA - od godziny 9:00,

SZKOLENIE  - DOZÓR nad eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu D z zakresu: 
obsługi, konserwacji, remontów, montażu.
Na szkoleniu omówimy także podstawy wykonywania prac kontrolno – pomiarowych (pomiary).

CENA: 470 zł brutto za osobę

 SZKOLENIA TEMATYCZNIE UZUPEŁNIAJĄ SIĘ.

PROMOCJA  Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJC

OFERUJEMY DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA ZA 50% JEGO CENY.
CZYLI DWUDNIOWE SZKOLENIE za 655 zł,
LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

 CZWARTEK 16 GRUDNIA  EGZAMINY (SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI) D i E od godziny 9:00

  Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

  CENA: 280 zł brutto za egzamin E lub D

   Wnioski egzaminacyjne do pobrania: 
   https://sep.warszawa.pl/pliki/egzaminy-materialy/wnioski-egzaminacyjne/elektryczne-grupa-1