Szkolenie w zakresie uprawnień do prac kontrolno–pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.
Najbliższy termin: 19.10 - 21.10.2020r.
Zajęcia lekcyjne w godz. 16:00 - 19:15 ( 3 dni)
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu na kwalifikacje energetyczne eksploatacji i dozoru w zakresie prac kontrolno pomiarowych.
Szkolenie dedykowane jest dla osób które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły ważność, a także dla osób które posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne, posiadają wiedzę i chcą rozszerzyć obecny zakres uprawnień o prace kontrolno - pomiarowe.
KOSZT SZKOLENIA: 700 zł brutto od osoby.
Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
Cena egzaminu 260 zł od kwalifikacji E lub D /520zł E i D /
Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa
Prosimy o zabranie ze sobą środków zabezpieczenia osobistego: osłony twarzy (maski, przyłbice)
Zapewniamy środki dezynfekcji;
Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkie osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu muszą być bezwzględnie zdrowe.
Osoby przystępujące do szkolenia i egzaminu w przypadku objawów jak: gorączka, kaszel i/lub duszności, prosimy o przełożenie terminu.