W imieniu Dziekana Wydziału Elektrycznego POLITECHNIKI  WARSZAWSKIEJ Prof. Dr Hab. Inż. Lecha M. Grzesiaka, serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa
na UROCZYSTE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU z okazji 95 ROCZNICY POWSTANIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO.

95 lat PW

Rozpoczęcie - 14 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Program - Część I, godz. 10.00:

 • wystąpienie ...

W imieniu Dziekana Wydziału Elektrycznego POLITECHNIKI  WARSZAWSKIEJ Prof. Dr Hab. Inż. Lecha M. Grzesiaka, serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa
na UROCZYSTE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU z okazji 95 ROCZNICY POWSTANIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO.

Rozpoczęcie - 14 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Program - Część I, godz. 10.00:

 • wystąpienie Dziekana WE PW prof. dr. hab. inż. Lecha Grzesiaka
 • wystąpienie JM Rektora PW prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta
 • wystąpienie Prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka
 • wystąpienie Prezesa PTETiS prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego
 • Adresy okolicznościowe,
 • wręczenie medali jubileuszowych, dyplomów, nagród,
 • referat: 95 LAT WE PW prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

Przerwa, godz. 12.00:

 • zwiedzanie stanowisk Kół Naukowych WE i pracodawców
 • kawa/herbata w Klubie Absolwenta połączona z wernisażem fotografii SAWE
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie Laboratorium ME imienia prof. Władysława Latka

Część II: godz. 13.00:

 • referat: ROK PROF. WŁADYSŁAWA LATKA doc. dr inż. Wojciech Urbański
 • wystąpienie przedstawiciela Instytutu Elektroenergetyki
 • wystąpienie przedstawiciela Instytutu Elektrotechniki i Systemów IP
 • wystąpienie przedstawiciela Instytutu Maszyn Elektrycznych
 • wystąpienie przedstawiciela Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
 • prezentacje, m. in.: WRS, Rada Doktorantów, Koła Naukowe, SAWE, STYKI
 • podsumowanie

Po zakończeniu uroczystości (godz. 15.00) – spotkanie towarzyskie w Sali Senatu PW.

95 lat PW