UWAGA
Terminy szkoleń i egzaminów.
Jednodniowe szkolenia odbędą się:
9 października br.,
13 listopada br.,
20 grudnia br..
Szkolenie 4 – dniowe rozpocznie się 8 października br..
Dalsze terminy ustalane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania. Szkolenie odbywa się raz w miesiącu.
Egzaminy:
18 września, 1 października, 9 października, 16 października, 4 listopada,13 listopada, 20 listopada , 2 grudnia br., 11 grudnia br., 20 grudnia br..