Wrzesień 2020 - szkolenia, egzaminy D, E (grupa 1 - elektrycy).
Dodatkowe terminy - informacja telefoniczna.

  • Szkolenie ugruntowujące wiedzę, przygotowując do egzaminu na kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E).
    UWAGA:  Szkolenie dla osób które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły już ważność.
    W szkoleniu mogą uczestniczyć także osoby, które posiadają już wiedzę, chcą ją uzupełnić i przystąpić do egzaminu..
Zajęcia lekcyjne w godz. 10:00 - 14:00 - (1 dzień).
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

  • Szkolenie przygotowujące uczestników do egzaminów kwalifikacyjnych na poziomach dozoru i eksploatacji w zakresie grupy G1. 
    Szkolenie dla osób, które nie posiadały świadectw kwalifikacyjnych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność.
Zajęcia lekcyjne w godz. 16:00 - 19:30 - (4 dni).
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

Terminy egzaminów we wrześniu: 2, 7, 18, 23.