W piątek, 9 listopada członkowie Oddziału Warszawskiego SEP, a także Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa uczestniczyli w wycieczce po Stacji Techniczno-Postojowej i Centralnej Dyspozytorni Metra Warszawskiego na Kabatach.

 

Była to niepowtarzalna okazja, podczas której uczestnicy zobaczyli „od kuchni” miejsce, z którego co rano ruszają pociągi na trasę I linii metra, wożąc tysiące mieszkańców Ursynowa (i nie tylko) do pracy i szkoły.


Liczba zgłoszeń przekroczyła ilość wolnych miejsc, jednakże wszystkim udało się zwiedzić i poznać sekrety metra. Niestety zdjęć wewnątrz hal i pomieszczeniach zarządzania metrem nie można było wykonać z uwagi na znaczenie strategiczne obiektu.

Metro warszawskie to miejski system linii kolei podziemnej, składający się obecnie z jednej linii w układzie północ-południe (Kabaty – Młociny) oraz centralnego odcinka drugiej linii (Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński).

Uczestnicy wycieczki mogli obserwować na tablicach synoptycznych testy nowych stacji, które niebawem rozszerzą funkcjonalność II linii metra.

Gratką dla uczestników wycieczki był 1 skład produkcji rosyjskiej, odrestaurowany i prawie gotowy znów do jazdy. Numer 1 - błyszczy się jak by dopiero co wyjechał z fabryki.

Więcej informacji o metrze na stronie http://www.metro.waw.pl/informacje-techniczne

Jako ciekawostkę należy podać, że największa ilość energii elektrycznej niskiego napięcia w metrze zużywana jest na oświetlenie.
Oświetlenie bezpieczeństwa zastosowano we wszystkich pomieszczeniach przewidywanych na pobyt ludzi. W hali peronowej, hali odpraw, przejściach oświetlenie bezpieczeństwa stanowi część oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napięcia oświetlenia podstawowego jest ono przełączane na zasilanie z przetwornic tyrystorowych o mocy 30 kVA. W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa będzie załączane samoczynnie dopiero w przypadku awarii.

Ochrona przeciwporażeniowa w warszawskim metrze polega na zastosowaniu:

do urządzeń 15 kV prądu przemiennego - uziemienia ochronnego,
do urządzeń 750 V prądu stałego - uszynienia przez dławik torowy lub bezpośrednio do szyn jezdnych,
do urządzeń o napięciu do 220 V prądu stałego - uziemienia ochronnego,
do urządzeń niskiego napięcia prądu przemiennego - samoczynnego wyłączania zasilania.
Dodatkowo zastosowano na każdej stacji system kontroli napięć rażenia między szynami jezdnymi a obudową tunelu, zawierający "ziemię tunelu" i "ziemię szyn jezdnych" po przekroczeniu różnicy potencjałów między nimi 90 V w przypadku prądu stałego lub 50 V w przypadku prądu przemiennego.

Dziękujemy uczestnikom wycieczki, szczególnie uczestnikom z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa, a także organizatorom.