Dnia 17.09.2018 roku w siedzibie PGE w Warszawie, ul. Mysia 2, odbyło się rozszerzone zebranie Zarzadu Oddziału Warszawskiego SEP. Prezes Ryszard Marcińczak omówił strategię Oddziału w bieżącej kadencji. Prezes przedstawił także zgromadzonym sprawy związane z konkursem ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego.
Kol. Wojciech Urbański – wiceprezes Oddziału wygłosił wykład npt. „Innowacyjne silniki pojazdów elektrycznych".
Wiceprezes Oddziału a zarazem Skarbnik kol. Andrzej Englert zreferował sytuację finansową Oddziału.


Przewodniczący Rady Nadzorczej ds.Komisji Kwalifikacyjnych kol. Janusz Jakubowski omówił sprawy dotyczące oddziałowych komisji.
Omówiono także sprawy bieżące oddziału.