Obchody 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich -  XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP (NZWD),
zwołany równo w 100 lat po założeniu w Warszawie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w czerwcu 1919 r., jako organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym - został zakończony.

XXXIX NZWD odbył się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie."

Pozostały miłe wspomnienia.

Wyróżniającym się osobom i instytucjom zostały wręczone pierwsze egzemplarze okolicznościowych Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kolegom: prof. Zdobysławowi Flisowskiemu i prof. Stanisławowi Bolkowskiemu, którzy dostąpili tego zaszczytu serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: Jacek Nowicki

 

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów najwyższą w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich godność Członka Honorowego SEP otrzymało 15 znakomitych działaczy SEP.

Wyróżnionym z Oddziału Warszawskiego SEP został nasz kolega dr inż. Andrzej Marusak.

Godność członka honorowego jest najwyższym wyróżnieniem Stowarzyszenia nadawanym za wybitne zasługi dla rozwoju elektryki lub SEP.
Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego.

Zdjęcie: Jacek Nowicki

Nowi Członkowie Honorowi SEP:

 • Andrzej Boroń – Oddział Łódzki,,
 • Bogumił Dudek - Oddział Gliwicki,
 • Jan Graczyk - Oddział Szczeciński,
 • Andrzej Gucwa - Oddział Chełmski,
 • Aleksandra Konklewska - Oddział Toruński,
 • Andrzej Marusak – Oddział Warszawski,
 • Antoni Maziarka – Oddział Tarnowski,
 • Józefa Okładło – Oddział Tarnobrzeski,
 • Aleksandra Rakowska - Oddział Poznański,
 • Andrzej Skorupski – Oddział EIT,
 • Henryk Tymowski – Oddział Zagłębia Węglowego
 • Władysław Waga – Oddział Krakowski,
 • Andrzej Wawrzyński – Oddział Gdańsk,
 • Józef Wereda – Oddział Płocki,
 • Krzysztof Woliński – Oddział Białostocki.

GRATULUJEMY!

Mamy 100 lat!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec XIX wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Na silne tendencje zjednoczeniowe w środowisku elektryków ich organizacje reagowały pozytywnie. Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich zmieniło w 1928 roku statut oraz nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich i stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. Działające mniejsze stowarzyszenia elektryków z własnej inicjatywy rozwiązały się, umożliwiając scalenie działalności i członkostwa. W 1929 roku nastąpiło włączenie do Stowarzyszenia Elektryków Polskich członków Stowarzyszenia  Radiotechników Polskich, a w 1939 roku Związku Polskich Inżynierów Elektryków i Stowarzyszenia Teletechników Polskich. Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje te tradycje i dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

 

Odsłonięcie pomnika profesora Mieczysława Pożaryskiego, jutro tj. w piątek 7 czerwca br. na dziedzińcu przed Gmachem Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej.
Pomnik umieszczony został przed Gmachem Elektrycznym PW, w bezpośredniej bliskości Gmachu Fizyki, gdzie mieściła się pierwotnie siedziba Wydziału Elektrycznego SEP.
Jutrzejsze spotkanie na Terenie Głównym PW wpisuje się w program XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów SEP zwołanego z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Profesor Marian Pożaryski był współzałożycielem, pierwszym prezesem SEP i wieloletnim dziekanem naszego Wydziału. Władze WE PW oraz Stowarzyszenia serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i studentów zarówno na poranną uroczystość odsłonięcia pomnika, jak i na obrady Zjazdu (godz. 10.00, Mała Aula PW). Podczas Zjazdu wysłuchamy także jubileuszowego koncertu muzyki chóralnej.
Na ławce obok figury Prof. Mieczysława Pożaryskiego siedzą
- prof. Stanisław Wincenciak, prorektor PW,
- dr Piotr Szymczak, prezes SEP,
Za ławeczką od lewej:
- prof. Marian Molenda - twórca pomnika,
- doc. dr inż. prodziekan Wydziału Elektrycznego PW, wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP,
- mgr inż. Miłosława Bożentowicz przewodnicząca Sekcji Energetyki Oddziału Warszawskiego SEP,
- dr Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP.
 

Niewiele organizacji społecznych w Polsce może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez cały okres stulecia ...

PORZĄDEK OBRAD 

XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP
z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP

7.06.2019 r., MAŁA AULA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 • 8.00-10.00 Rejestracja delegatów i gości
 • 10.00-10.45 – OTWARCIE XXXIX NWZD SEP

Wystąpienie Piotra Szymczaka – Prezesa SEP
Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz wybór organów roboczych Zjazdu
Wystąpienie Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia SEP
Wystąpienie Jana Szmidta – Rektora PW, Wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia SEP
Stwierdzenie prawomocności obrad

 • 10.45-11.45 – SESJA JUBILEUSZOWA POŚWIĘCONA 100-LECIU SEP

Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski – „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”
Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański – „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”
Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk – „Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”
Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski – „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki"
Wystąpienia Gości

 • 11.45-12.15 – PRZERWA KAWOWA
 • 12.15-12.45 – WYBÓR CZŁONKÓW HONOROWYCH SEP

Przedstawienie kandydatów
Głosowanie
Wręczenie nominacji

 • 12.45-13.15 – WRĘCZENIE MEDALI 100-LECIA SEP I ODZNAK SEP
 • 13.15-13.30 – ZAKOŃCZENIE

Przyjęcie uchwał
Zamknięcie obrad

W imieniu organizatorów, zapraszamy na Targi Export Expo - wydarzenie, skupiające eksporterów z Europy Centralnej i Wschodniej, reprezentujących różne branże.
Organizatorzy zapewniają także bezpłatny transport autobusem, kursującym na trasie Dworzec Centralny – Ptak Warsaw Expo z oznakowanego przystanku pomiędzy dworcem a CH Złote Tarasy.
Więcej informacji:
http://wig.waw.pl/targi-export-expo-w-centrum-zainteresowania/ ,
http://exportexpo.org/ .

W dniach 7-8 czerwca 2019 roku odbędzie się XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazdu Delegatów SEP z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP POD HASŁEM „ELEKTRYKA. EDUKACJA. PRZEMYSŁ. STOWARZYSZENIE.”

Zaproszenia dla Członków Honorowych SEP i delegatów na XXXIX NWZD SEP w Warszawie zostały już rozesłane. 

Koło OW SEP nr 536 zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na prelekcję pt: „Systemy Okablowania Teleinformatycznego, normy w okablowaniu strukturalnym i CPR (euroklasy dla kabli teleinformatycznych), systemy dystrybucji energii dla IT, narzędzia projektowe BKT-CAD i wsparcie techniczne)".
Szczegóły na stronie internetowej Koła 536: https://536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/345-systemy-okablowania-teleinformatycznego-normy-w-okablowaniu-strukturalnym-i-cpr .

III Kongres Elektryki Polskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w roku Jubileuszu 100-rocznicy powstania SEP pod hasłem:
Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.
2-3 kwietnia 2019 r.
Kongres zorganizowane w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie, gdzie wcześniej zlokalizowany był Pałac Kronenberga.
W latach trzydziestych ubiegłego stulecia był on siedzibą Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Kongres rozpoczął się od przemówienia Prezesa SEP Piotra Szymczaka i Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Praca Kongresu zorganizowano na sesjach plenarnych, w pięciu sekcjach problemowych:

 • Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
 • Inżynieria elektryczna w transporcie;
 • Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
 • Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
 • Historia elektryki i SEP.

Koło 536 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na zebranie ogólne połączone z prezentacją: "„Projekt i realizacja oświetlenia wewnętrznego w kaplicy Kalwarii i w
kaplicy Znalezienia Krzyża św. w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie w 2018 r".  Prelegentem jest mgr inż. Barbara Brzeska, członek OW SEP.

Zebranie odbędzie się w dniu 20.02.2019 o godz. 17:00 w Technikum nr 7 im. inż. S. Wysockiego (d.„Kolejówce”) ul. Szczęśliwicka 56 wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich od wielu lat  współpracuje ze szkołą.

Po prezentacji nastąpi omówienie spraw bieżących Koła nr 536 OWSEP.

Więcej informacji o Kole 536 https://536.sep.warszawa.pl

W imieniu Organizatorów XX SEMINARIUM HISTORYCZNEGO WEP (Wielcy Elektrycy Polscy), działaczy Sekcji Automatyki i Pomiarów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przede wszystkim doktora Andrzeja Marusaka, mamy zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane osoby, na to bardzo ciekawe spotkanie poświęcone sylwetce Jana Machcewicza.

Po prelekcji, wysłuchamy referat uzupełniający pt. „Awaria czarnobylska w relacjach naocznych świadków”. Prelegentem będzie dr inż. Marek Rabiński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, towarzyskie konwersacje zaś i wymiana poglądów po seminarium w kuluarach, przy kawie i herbacie – znakomicie dopełnią to ciekawe wydarzenie.

Czas i miejsce obrad: środa – 20 lutego br. - sale 04/05 gmach SK Politechniki Warszawskiej, godz. 16.00.

ZAPROSZENIE