15 stycznia br. warszawskie środowisko elektryków zainaugurowało kolejny rok działalności podczas Spotkania Noworocznego zorganizowanego przez Oddział Warszawski SEP. Zgromadzenie członków i sympatyków Oddziału miało bardzo odświętny charakter, podkreślonym pięknym wnętrzem sali A Warszawskiego Domu Technika NOT. Licznie przybyli Goście powitani zostali przez prezesa OW Ryszarda Marcińczaka, który następnie wraz z Prezesem Stowarzyszenia Piotrem Szymczakiem wręczył Diamentowe i Srebrne Odznaki Honorowe NOT oraz odznaki SEP. Zasłużonych działaczy uhonorowano również medalami wielkich elektryków.

Życzeniami sukcesów w roku 2020 oraz refleksjami historycznymi zechciała się podzielić ze słuchaczami Prezes Zarządu NOT Ewa Mankiewicz-Cudny,  a Dziekan Wydziału Elektrycznego PW prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak podziękował za dotychczasową współpracę oraz wskazał kolejne jej pola, m.in. zbliżającą się setną rocznicę powstania Wydziału. Elementem spinającym historię ze współczesnością była także prezentacja kilkudziesięciu fotografii akcentujących niezmiennie bliskie i owocne efekty współpracy środowisk: akademickiego i stowarzyszeniowego.

W części artystycznej wieczoru Goście oklaskiwali występ satyryka Marka Majewskiego, po czym mieli możliwość zapoznania się z największym tegorocznym przedsięwzięciem Oddziału Warszawskiego SEP - Międzynarodowymi Targami Gospodarki Energetycznej Warsaw Energy EXPO, planowanymi na dni 7 i 8 maja 2020 r. Ideę i format targów przedstawił Dyrektor Projektu Krzysztof Pytlarz.  

Spotkanie Noworoczne atrakcyjnie podsumował uroczysty, koleżeński bankiet, będący tradycyjnie momentem serdecznych rozmów i kreślenia wspólnych planów na przyszłość..

 

Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. 
Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. K. Szpotańskiego
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, lok.140.NIP: 526-00-13-947 REGON: 142817870 KRS: 0000 377 786.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące zdjęcia we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i pisemnej zgody Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. K. Szpotańskiego jest zabronione.  

DSC_7132
DSC_7133
DSC_7144
DSC_7149
DSC_7158
DSC_7172
DSC_7174
DSC_7175
DSC_7177
DSC_7179
DSC_7184
DSC_7198
DSC_7200
DSC_7201
DSC_7247
DSC_7248
DSC_7263
DSC_7270
DSC_7271
DSC_7324
DSC_7325
DSC_7326
DSC_7327
DSC_7328
DSC_7330
DSC_7338
DSC_7339
DSC_7348
DSC_7350
DSC_7352
DSC_7353
DSC_7355