SPOTKANIE NOWOROCZNE
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
12 stycznia 2021 roku, godz. 16.00.

https://sep.warszawa.pl/spotkanie-noworoczne-2021