Sekcje naukowo techniczne oddziałowe są organami doradczymi i roboczymi Zarządu Oddziału.

W ramach Oddziału Warszawskiego SEP działają następujące sekcje:
- Sekcja Automatyki i Pomiarów (SAiP),
- Sekcja Energetyki (SEn),
- Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych (SIiUE),
- Sekcja Trakcji (STr).

W ramach poszczególnych Sekcji działają Koła - jako podstawowe jednostki organizacyjne oddziału.