Szkolenia SEP

Jesteśmy wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
  • Grupa 2 – cieplna,
  • Grupa 3 – gazowa. 

 

 Aktualne organizowane szkolenia przez kwalifikowanych wykładowców OW SEP

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  • Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień w zakresie prac kontrolno–pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5. 
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.