8 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5, sala A odbyło się tradycyjne SPOTKANIE NOWOROCZNE Działaczy, Przyjaciół oraz Sympatyków SEP w stulecie działalności.

W uroczystości, którą prowadziła znana artystka Laura Łącz, wzięli udział m.in. Tadeusz Skobel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Barbara Jończyk – Prezes Klubu Integracji Europejskiej, Marcin Zamoyski – Przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej, a także władze NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny na czele
i SEP z prezesem Piotrem Szymczakiem, a także członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

Tegoroczne spotkanie połączone było z GALĄ WRĘCZENIA nagród pierwszej edycji konkursu Elektrolaur Mazowsza.

FOTO-GALERIA

W imieniu Organizatorów XIX SEMINARIUM HISTORYCZNEGO WEP (Wielcy Elektrycy Polscy), działaczy Sekcji Automatyki i Pomiarów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przede wszystkim doktora Andrzeja Marusaka, mamy zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane osoby, na to bardzo ciekawe spotkanie poświęcone sylwetkom i dokonaniom znakomitych polskich naukowców: Stanisława Fryzego i Alfonsa Kühna.

Po prelekcji, wysłuchamy referat uzupełniający pt. „Synteza jądrowa i perspektywy energetyki termojądrowej”. Prelegentem będzie dr inż. Marek Rabiński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, towarzyskie konwersacje zaś i wymiana poglądów po seminarium w kuluarach, przy kawie i herbacie – znakomicie dopełnią to ciekawe wydarzenie.

Czas i miejsce obrad: środa – 16 stycznia br. - sale 04/05 gmach SK Politechniki Warszawskiej, godz. 16.00.

Koło 536 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na zebranie ogólne połączone ze szkoleniem: "Projektowanie instalacji odgromowych zewnętrznych według obowiązującej serii norm PN-EN 62305 z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Elko-Bis CAD".
Prelegentem będzie Pan Tadeusz Masłowski z firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .
Zebranie odbędzie się w dniu 16.01.2018 o godz. 17:00 w Technikum nr 7 im. inż. S. Wysockiego (d.„Kolejówce”) ul. Szczęśliwicka 56 wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich od wielu lat  współpracuje ze szkołą.

Plan szkolenia.

Szkolenie pt: „Projektowania instalacji odgromowych zewnętrznych według obowiązującej serii norm PN-EN 62305 z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Elko-Bis CAD "- prelegent Pan Tadeusz Masłowski z firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .

  1. Prezentacja firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. .
  2. Obowiązujące przepisy i niebezpieczeństwa w interpretacji ustawy o normalizacji.
  3. Elementy instalacji odgromowej na przykładzie małych i dużych obiektów.
  4. Techniki wymiarowania stref ochronnych.
  5. Odstępy izolacyjne, problemy z ich zachowaniem w obiektach budowlanych.
  6. Omówienie ciekawych nowatorskich elementów do budowy instalacji odgromowych.
  7. Przykład projektowania instalacji odgromowej w programie Elko-Bis CAD.
  8. Dyskusja.

Po szkoleniu nastąpi omówienie spraw bieżących Koła nr 536 OWSEP.
Więcej informacji o Kole 536 https://536.sep.warszawa.pl

SPOTKANIE NOWOROCZNE Działaczy, Przyjaciół oraz Sympatyków SEP w stulecie działalności, połączone z GALĄ WRĘCZENIA nagród pierwszej edycji konkursu Elektrolaur Mazowsza odbędzie się 8 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5, sala A. Zaproszenia zostały rozesłane.

 

Antoni Lisowski 1933 - 2018

Z przykrością informujemy, że 24.12.2018 roku w wieku 85 lat zmarł Kolega Antoni Lisowski.
Aktywny działacz Oddziałów SEP: Opolskiego, a następnie Warszawskiego.

Wieloletni członek Komitetu N-T FSNT NOT Doskonalenia Kadr, ostatnio aktywny członek Koła Seniorów i Koła 536 Oddziału Warszawskiego SEP.

Wyróżniony srebrnymi i złotymi Odznakami Honorowymi SEP i Odznaką Honorową NOT.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Msza święta pogrzebowa odbędzie się dnia 7 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w kościele Św. Anny w Piasecznie (Pl. Piłsudskiego 10).

 

NEKROLOG 

11 grudnia 2018 roku odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Spotkanie odbyło się w Hotelu Radisson Blu (Sobieski) w centrum Warszawy.Uroczystość miała szczególny wymiar, gdyż zainaugurowała obchody 100-lecia SEP.

Z okazji zbliżających się Świąt, składamy serdeczne życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w Nowym 2019 Roku. Zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, pięknych chwil, spokoju i radości. Informujemy, że dnia 24.12 biuro OW SEP jest nieczynne.

Konferencja pt. „Transformacja Innowacyjności”.

Filmowa relacja z Konferencji pt. Transformacja Innowacyjności – 100 lat od założenia Fabryki Szpotańskiego, 23 listopad 2018 roku.

RELACJA

Jubileuszu XXXV LECIA ŁO SITP

W dniu 23 listopada 2018 r. Łódzki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa obchodził Jubileusz XXXV - lecia swojej działalności. Na zaproszenie kol. Piotra Łukasika - Prezesa Oddziału na uroczystości przybyło wielu znakomitych gości , w tym m.in. kol. Bronisław Skażnik - Prezes Stowarzyszenia SITP i kol. Ryszard Marcińczak - Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Minęło 100 lat od założenia fabryki Szpotańskiego.
15 listopada mija sto lat od dnia, kiedy Kazimierz Szpotański uruchomił fabrykę aparatów elektrycznych. Na początku mieściła się w budynku mieszkalnym na ulicy Mirkowskiej.

W 1921 r. została przeniesiona do samotnego budynku na działce przy ul Kałuszyńskiej 4. Fabryka szybko była rozbudowywana, w 1939 r. miała już 7 budynków produkcyjnych, co więcej od 1938 r. został uruchomiony nowy oddział w 3 dużych halach w Międzylesiu koło Warszawy.

W piątek, 9 listopada członkowie Oddziału Warszawskiego SEP, a także Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa uczestniczyli w wycieczce po Stacji Techniczno-Postojowej i Centralnej Dyspozytorni Metra Warszawskiego na Kabatach.

Zapraszamy na konferencję "Transformator Innowacyjności", upamiętniającą 100 lat od założenia Fabryki Szpotańskiego. Data i czas: 23 listopada 2018 w godzinach 9.30-16.30.

Miejsce: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala S303 (3 piętro, skrzydło południowe). W zabudowaniach dawnej Fabryki mieści się obecnie siedziba Uniwersytetu SWPS.

Program: pod linkiem poniżej można znaleźć aktualną jego wersje
https://www.swps.pl/images/transformator_program_v3.pdf