Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP.
Deklarację winno podpisać dwóch wprowadzających członków SEP.
Podpisaną deklaracje wstąpienia SEP należy złożyć w kole lub Oddziale Stowarzyszenia.
Oddział Stowarzyszenia po załatwieniu stosownych czynności z zarejestrowaniem kandydata zawiadamia go o decyzji Zarządu Oddziału.
W przypadku, jeśli kandydat spełnia warunki określone Statucie zaprasza go celem wręczenia legitymacji członkowskiej.

folder Deklaracje członkowskie