Szkolenia SEP

Jesteśmy wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych
uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
  • Grupa 2 – cieplna,
  • Grupa 3 – gazowa.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami formami organizowanymi przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich - OW SEP, osoba, która nie zgłosi swojej nieobecności (rezygnacja z danego szkolenia w systemie zapisów) na 3 dni robocze przed wydarzeniem, w przyszłości może nie zostać zakwalifikowana na kolejne szkolenia organizowane przez OW SEP. Brak informacji o Państwa rezygnacji uniemożliwia udział w szkoleniach osobom zapisanym na listach rezerwowych.

 

Aktualne organizowane szkolenia przez kwalifikowanych wykładowców OW SEP.
  • Szkolenia 4 – dniowe dla osób które nie posiadały uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia które utraciły ważność.

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E1/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

  • Szkolenia 1 –dniowe dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne 1,2 i 3 grupy a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność bądź rozszerzenie istniejącego zakresu uprawnień.

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E1/ 1,2 i 3 grupy urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Aktualizuje wiedzę wymaganą na egzaminie i m.in. związaną z obowiązującymi przepisami oraz normami.
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.

  • Szkolenia 4 - dniowe w zakresie uzyskania uprawnień w zakresie prac kontrolno–pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dla osób które już posiadają świadectwa kwalifikacyjne ale bez uprawnień pomiarowych bądź utraciły ważność.

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru / D1/ i eksploatacji /E1/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych.
Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Warszawskiego SEP, ul. Czackiego 3/5.
Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP.