Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Warszawskiego SEP - 00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 140.

Biuro czynne poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00.

Tel: 22 827-38-46  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1392)

CENA EGZAMINU  2023r.

Zgodnie z § 14 ust 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Cena egzaminu od 1.01.2023 do 30.06.2023 roku będzie wynosić 349 zł, a od 1.07.2023 do 31.12.2023 roku będzie wynosić 360 zł.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1.01. najniższa pensja będzie wynosiła 3490zł, a od 1.07. - 3600 zł. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 13.09.2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2022. poz. 1952). W związku z tym cena egzaminu kwalifikacyjnego wyniesie odpowiednio: 349 zł i 360 zł.

CENA EGZAMINU  2024r.

Zgodnie z § 14 ust 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Cena egzaminu od 1.01.2024 do 30.06.2024 roku będzie wynosić 424,20 zł, a od 1.07.2024 do 31.12.2024 roku będzie wynosić 430zł.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1.01. najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1.07. - 4300 zł. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2023, poz. 1893). W związku z tym cena egzaminu kwalifikacyjnego wyniesie odpowiednio: 424,20 zł i 430 zł.

Rachunek bankowy: nr: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 w PKO BP SA XV O/Warszawa

W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
Np. Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

Dla zorganizowanych grup, istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w siedzibie Zamawiającego.

WNIOSKI EGZAMINACYJNE DO POBRANIA:

folder Elektryczne - Grupa 1

folder Cieplne - Grupa 2

folder Gazowe - Grupa 3 folder