Skip to main content

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I USŁUG TECHNICZNYCH

W ramach Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich działa agenda gospodarcza Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych, która od wielu lat zajmuje się zagadnieniami technicznymi z zakresu szeroko rozumianej elektryki. 
Początki działalności sięgają lat 60'. Zarząd Główny Stowarzyszenia powołał Izbę Rzeczoznawców (IR SEP) w roku 1959, a w niedługim czasie po w/w powstał warszawski zespół rzeczoznawców. W latach 1981-1983 ośrodek w Warszawie został wyodrębniony z Centrali Izby.

Kierownik Ośrodka:
mgr inż. Zenon Stodolski.

Rada Ośrodka:
Przewodniczący - dr inż. Janusz Jakubowski,
Wiceprzewodniczący - mgr inż. Andrzej Englert,
Sekretarz - mgr inż. Marek Sadziak.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski skupia ok. 2000 członków, z czego ok. 80% to osoby aktywne zawodowo. Realizację prac, realizujemy poprzez każdorazowo tworzone na potrzeby danego zlecenia zespoły ekspertów mające w swoim składzie między innymi Rzeczoznawców, Specjalistów i Weryfikatorów o potwierdzonych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych i koordynowane przez OW SEP w ramach zlecenia.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, gwarantując jednocześnie wysoką jakość świadczonych prac.

Masz pytania, chcesz zapisać się na egzamin lub skorzystać z naszych usług?